top of page
11.jpg
10Blank AS logo

tjenester

"Alt-i-orden" er et tjenestekonsept i regi av 10Blank AS som tilbyr hjelp  i forbindelse med byggesak og ulike eiendomsrettslige problemstillinger.

Mange år i bygge- og eiendomsbransjen, ofte med ansvar for vanskelige søknadsprosesser, har gitt verdifull erfaring med offentlig saksbehandling og god oversikt over et stort og uoversiktlig regelverk. Alltid med fokus på faglighet, presisjon og god kommunikasjon som forutsetning for tillit og den gode løsningen.

I dialog med offentlige myndigheter og noen av landets ledende advokatkontorer har 10Blank utviklet tjenestekonseptet "alt-i-orden", for blant annet å kunne tilby prisgunstige og kvalitetssikrede pakkeløsninger for utvalgte tjenester i forbindelse med byggesak.

Dette for at du skal kunne ha forutsigbare kostnader sammen med trygghet for framdrift og et tilfredsstillende resultat.

Før du eventuelt inngår en avtale om en våre tjenester, tilbyr 10Blank å gjennomføre en uforpliktende gratis forundersøkelse. Dette for at vi skal få en bedre forståelse av de juridiske forholdene i din sak, og hva som skal til for å løse den, før vi kommer med forslag til løsning. På den måten får du et skreddersydd opplegg for ditt problem, riktig priset og med realistiske frister arbeidet framdrift.

Undersøkelsen begynner med at vi setter oss inn i dagens situasjon og eiendommens bygningshistorikk, på bakgrunn av flyfoto og andre historiske kilder. Deretter foretas en analyse av situasjonen opp mot dokumentasjon gjort tilgjengelig etter anmodning om innsyn offentlige arkiver, samt dagjeldende regelverk.

Til slutt vurderes tilgjengelige muligheter og alternative strategier med tanke på å løse situasjonen rent juridisk etter gjeldende regelverk, samt eventuell risiko forbundet med hvert alternativ.      

hva noen sier

Uttalelse fra Kragerø

rettsmangler / kragerø

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Knut Kittelsen i 10Blank AS, som har gjort en grundig jobb for hytteeierne. Han har også vært opptatt av å gjøre besiktigelser og rapporter juridisk riktig, slik at ingen parter skal kunne bli skadelidende på et senere tidspunkt. 

,,

KJ / rådgiver

bottom of page